LEONCARS
Home Autoturisme Finantare Comenzi Contact

     
 
Oferta finatare :
 
• 12-60 rate lunare
• Avans minim 15% (din valoarea CIP a autovehiculului)
• Taxa contract 2,9%
• Dobanda anuala intre 12% si 14% din sold, in functie de performantele financiare ale solicitantului si de conditiile specifice din piata creditelor
• Valoarea reziduala neta de 20% din valoarea CIP a autovehiculului
 
Etape:
 
1. Alegerea autovehiculului
2. Intocmirea dosarului in vederea obtinerii finantarii
3. Analiza dosarului si elaborarea ofertei finale de finantare
4. Incheierea contractului
5. Livrarea autovehiculului
 
Acte Necesare pentru finantare:
 

Persoane juridice:
• Contractul si statutul societatii, act constitutiv, inclusiv toate modificarile inregistrate la Registrul Comertului (copii)
• Certificat de inmatriculare (2 copii)
• Certificat constatator de la Registrul Comertului
• Ultimul Bilant impreuna cu balanta de verificare (copie)
• Ultimele 2 balante (sintetice) semnate si stampilate de catre persoanele imputernicite (2 copii)
• Copie B.I. sau C.I. al asociatilor
• Scurt istoric despre societate, inclusiv nr. tel/fax si persoane de legatura
• Extras de cont bancar
• Specimen de semnatura depus la banca (copie cu stampila bancii - conform. cu originalul)
• Cerere consultare evidenta - Centrala Evidentelor de Plati - original
• Hotarare AGA pentru semnare contract leasing

Liber profesionisti:
• Autorizatia de practicare a meseriei
• Instiintare de luare in evidenta ca platitor de taxe si impozite
• Declaratia de impozit pe ultimii 2 ani
• B.I. sau C.I.
• Copie extras de cont - ultima luna
• Scurt istoric, inclusiv nr. tel/fax si persoane de legatura
• Contract inchiriere spatiu pentru sediul social

Persoane fizice:
• Adeverinta de venit
• Copie carte de munca
• B.I. sau C.I.

La semnarea contractului documentele prezentate in copie se vor confrunta cu originalele.

 
Referinte cadru legislativ leasing :
 
• Ordonanta Guvernului nr. 51 din 28 august 1997, republicata privind operatiunile de leasing si societatile de leasing.
• Legea nr. 90 din 28 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing.
• Legea nr. 99 din 26 mai 1999 - Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing.
 
     
© Copyright 2012 Leon Cars